EAGA yeDMU neDMU iri pamoyo weEAGA

Chivimbo chedu chiri pakutungamirira zvakanaka University ino iyo yave nzvimbo inouya vana vechikoro kuzosandura unhu hwavo.

EAGA yeDMU neDMU iri pamoyo weEAGA. Chiedza hachimiri kujekesa nokuti chinangwa chedu ndechekuti tive nembiri. Mbiri yekuti nzvimbo ino ive huru zvisati zvamboonekwa pasi pano. Mikana iripo yakawanda. Pano paDMU tinomiramira. EAGA, kandyera yedu haidzimi. Mwenje unongogara uchijekesa. Inzira nenzvimbo inoita kuti zvinangwa zvevazhinji zvizadziswe.

EAGA yeDMU inopa mikana nesarudzo zvakaenzana zvekuti munhu azviratidze zvaari agomirira University yedu nemoyo wake wese. EAGA, ineshuwiro rekuti University yaJesu Kristu ive nerombo rakanaka.

Tese tiripamwe chete tichaumba vadzidzi vedu kuti vave vagari vane unhu hwakanaka vagove vatungamiri vanhasi namangwana. Chinanangwa chedu ndechekuti DeMontfort University ive inokunda dzese. EAGA ine DMU pamoyo nguva dzese.
DMU University yeshanduko

Shona translation done by Laban Kandi